Your search results

Zarządzanie nieruchomościami

Posiadamy licencję zarządców nieruchomości oraz ubezpieczenie OC. Współpracujemy z inspektorem nadzoru budowlanego, specjalistą ds. bezpieczeństwa, doświadczonymi koordynatorami oraz wykwalifikowaną księgową. Zapewniamy obsługę prawną nieruchomości współpracując ze sprawdzonymi kancelariami prawnymi. Systematycznie doskonalimy umiejętności zawodowe uczestnicząc w branżowych szkoleniach konferencjach, kongresach.

Zajmiemy się zarządzeniem nieruchomościami i administrowaniem zasobami mieszkaniowymi i lokalowymi należącymi do prywatnych Inwestorów, Twojej Wspólnoty Mieszkaniowych.

Kancelaria Nieruchomości oferuje:

1. Zarządzanie nieruchomościami w Radomiu i okolicach

Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami na zlecenie właściciela, podejmowanie decyzji w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu technicznego nieruchomości. Zarządzanie nieruchomością jest więc znacznie szerszym zakresem działalności, choć najczęściej prowadzenie działalności zarządzania nieruchomością obejmuje również jej administrowanie. Zarządzanie obejmuje:

 • zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności:
 • właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
 • bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
 • właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego;
 • bieżące administrowanie nieruchomością;
 • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
 • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

2. Administrowanie nieruchomości w Radomiu i okolicach

Administrowanie jest to wyłącznie prowadzenie bieżących czynności związanych z obsługą nieruchomości. Administrowanie obejmuje:

 • bieżące kontrole i przeglądy techniczne,
 • naprawy i konserwacja bieżąca,
 • sprzątanie,
 • wywóz odpadów bytowych

3. Doradztwo w zakresie nieruchomości w Radomiu i okolicach

Sprawne zarządzanie nieruchomościami wymaga nie tylko znajomości przepisów i doświadczenia, ale także szerokiej wiedzy. Cały nasz zespół systematycznie podnosi kwalifikacje dzięki szkoleniom związanym z szeroką tematyką zarządzania nieruchomościami, administracji i obsługi księgowej.

Dowiedz się więcej. Zadzwoń.