Your search results

Rodo

RODO – POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni  Klienci,

w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) Zgodnie z art.13 RODO informujemy, że:  

Administrator danych osobowych:  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Nieruchomości Anna Gregorczyk z siedzibą w Radomiu, 26-600 przy ul. Urszuli 9, dalej w skrócie Kancelaria Nieruchomości.  

Dane osobowe:  Wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.  

Przetwarzanie danych osobowych:  W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Kancelaria Nieruchomości zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na podstawie RODO oraz udzielonej dobrowolnie zgody. Dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia ofert sprzedaży/kupna, wynajmu/najmu nieruchomości, realizacji zawartej umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, podjęcia działań przed zawarciem tej umowy, rozpatrzenia reklamacji oraz działań marketingu bezpośredniego (marketing towarów handlowych i usług własnych, organizacja konkursów i akcji promocyjnych, programów lojalnościowych, przeprowadzania ankiet satysfakcji Klienta, przesyłania zaproszeń na targi, eventy, dni otwarte nieruchomości, itp.)  

Odbiorcy danych osobowych:  Pracownicy Kancelarii Nieruchomości upoważnieni do ich przetwarzania. Osoby biorące udział w transakcji pośrednictwa nieruchomościami, notariusze oraz ich współpracownicy i pracownicy. Dostawcy usług IT, hostingowych i telekomunikacyjnych. Firmy kurierskie i pocztowe. Kancelarie prawne, w przypadku dochodzenia przez Kancelarii Nieruchomości roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podmiotom prowadzącym portale ogłoszeniowe. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:  Dane mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystywaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Instagram, Twitter)

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  Zgodnie z RODO, osobom których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

  • dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,